DINAYGAYDAY SA TUBIG

Sa akong madasigong paglakbay
Paingon sa sandayong nagdagayday
Sa tubig magtagbaw akong pangindahay
Gihandom bation ang tumang kahayahay
Sa akong paghulom sa mga buswak
Sa iyahang kinaiyahang dinahili
Sa panit kung uhaw ningdapat
ang matag bul-og nga way pagdumili
O madigayaong tubig, mahimo bang
mosuhop ka sa kinauyokang bahin sa akong dughan?
Mahimo ba nga pukawon mo ang nahikatulog kong kasingkasing sa iyang kanailadman?
Ayaw imakuli kanaku ang silaw sa banaag
Kuhaig kusog ang mga butang nakababag
Nga unta ipatagamtam mo kanako
Ang bidlisiw nga walay katapusan
Sama sa maalamon nga kalag 
ug espiritung puno sa tumang kinaadman
O masaganahon ug mapagarbohong tubig
Kaanindot sa mabugnaw nimo nga talsik
Ang imong kanaas sama sa hunghong 
nga makaalim sa akong mga kasakit
Dagaydayi akog kusog nga makigbatok
 sa unsa man nga hangkat sa ugma
Pakatuloga ug papahulaya 
ang nag-alindasay kong kabalaka
O tubig nga nagdagayday
Pagkatam-is mangindahay

Comments

Popular posts from this blog

FANTASY OF A LOVELY HEART

COLORFUL FEATHERS

PAINS WILL BE BLOWN BY THE WIND